DIVOČINKA
Informácia o spracúvaní osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, LUWEI s.r.o. , Jedľová 6522/1E , Michalovce 07101, IČO: 50852256, Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č.:41395/V, (ďalej len 'LUWEI s.r.o. ')

Zásady ochrany osobných údajov

LUWEI s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou LUWEI s.r.o. .

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 7.4.2022.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť LUWEI s.r.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou LUWEI s.r.o. .

Ak ste bývalí zamestnanci , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – bývalí zamestnanci .

Ak ste dodávatelia , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia .

Ak ste dohodári , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dohodári .

Ak ste potencionálni zákazníci , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – potencionálni zákazníci .

Ak ste uchádzači o zamestnanie , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie .

Ak ste zamestnanci , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci .

Ak ste zákazníci , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci .

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov .

Ak ste členovia , podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – členovia .

Informácie o  spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies .

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti LUWEI s.r.o. .